อบรมครรภ์คุณภาพประจำเดือนเมษายน 2561
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จัดกิจกรรม 'อบรมครรภ์คุณภาพ' ให้ความรู้เคล็ดลับแก่คุณแม่
เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยภายในครรภ์ ทั้งนี้ยังมีการสาธิตการอาบน้ำทารกให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ
และเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818