"ขอเชิญชวนคุณแม่ตั้งครรภ์
เตรียมพร้อมมอบความฉลาดให้ลูกน้อย" ประจำเดือนเมษายน

 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818