สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับแจ้งผ่านสายด่วน สปสช.1330
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เข้ารักษาที่โรงพยาบาลนวมินทร์
เนื่องจากปลอกปากกาหลุดเข้าไปในลำคอ และหายใจไม่สะดวก
ได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนจากเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์
และพญ.บังอร ฮวดหลี เป็นอย่างดีจนผู้ป่วยปลอดภัย

ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในบริการของแพทย์
และเจ้าหน้าที่ 2 ท่านนี้

 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818