ร่วมหารือวางแผนการรับรอง GHA for Medical Travel Services
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
Dr.Paul van Ostenberg Chair Standard Development แห่ง GHA ได้เข้าพบ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 และ CEO Vital glow Skin & Aesthetic Centre พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อปรึกษาแนะนำและวางแผนการรับรอง GHA for Medical Travel Services ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818