วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
เข้าร่วมประชุมทีมตรวจสุขภาพ ฉีควัคซีน และปฐมพยาบาลฉุกเฉินในโครงการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ
แก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ ยังประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2561
จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818