วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์9
จัดกิจกรรมเสริมสร้างจินตการสำหรับคุณหนู
ระบายสี และเล่นเกมชิงรางวัล โดยได้รับความสนใจ
เป็นจำนวนมาก จากผู้ปกครองและคุณหนู ที่มารับบริการ
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลนวมินทร์9

 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818