การปั๊มหัวใจCPRทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้รับเกียรติ จากบริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำ “ CPR ”
ให้ความรู้อบรมพนักงานภายในบริษัท
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-5181818 ต่อ 277

 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818