วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
จัดกิจกรรม 'อบรมครรภ์คุณภาพ' โดยคุณผุสดี อินธิเดช พยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช
ให้ความรู้เคล็ดลับแก่คุณแม่ เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยภายในครรภ์
รวมทั้งคุณพ่อที่รวมอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818