วันที่ 14 มกราคม 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์9
จัดกิจกรรมทิ้งทวนวันเด็ก 61 “Happy Children’s Day”
ภายในงานมีกิจกรรมเล่านิทาน ระบายสี และเล่นเกมชิงรางวัลมากมาย

โดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก จากน้องๆ
ณ ลานกิจกรรม ชั้น2 โรงพยาบาลนวมินทร์9

 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818