วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
จัดกิจกรรม 'เตรียมความพร้อมมอบความฉลาดให้ลูกน้อย'
โดย อ.ปทิตตา จันทร์จิรดา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ความรู้ เคล็ดลับในการดูแลลูกน้อย แก่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์
รวมถึงคุณพ่อที่มารวมอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818