วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
นำโดย นายแพทย์วรพงศ์ จูตะวิริยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
ให้การต้อนรับ คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และให้สัมภาษณ์เรื่องมาตรฐาน JCI
พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูระบบงานภายในห้องยา ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 

 
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818