วันที่ 24 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ”
มอบแอมโมเนียและสำลีให้แก่มูลนิธิร่มไทร สำหรับประชาชนที่ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วันบำเพ็ญเหนือ มีนบุรี

 
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818