วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ นำโดย นายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
คุณวราภรณ์ บุญจิตต์พิมล ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 และดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 9,999 ดอก จากโครงการ “ร่วมร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง” จากเหล่าบรรดาจิตอาสาแก่
นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตมีนบุรี
เพื่อใช้ถวายในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 วัดบำเพ็ญเหนือ

 
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818