วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนในเขตมีนบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีผู้ร่วมงานบุญครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตมีนบุรี ณ โรงเรียนมีนบุรีศึกษา

 
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818