กิจกรรมระบายสีเสริมสร้างจินตนาการ
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เอาใจคุณหนูที่เข้ามารับบริการ จัดกิจกรรมระบายสี
เสริมสร้างจินตนาการ ฝึกทักษะทางด้านศิลปะ ทำให้การมาโรงพยาบาลไม่น่ากลัวอีกต่อไปซึ่งกิจกรรมจัด
ณ คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818