วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 และ CEO Vital glow Skin & Aesthetic Centre
ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้เข้าประกวด "MISS FAT THAILAND 2017" ซึ่งโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 และ Vital glow Skin & Aesthetic Centre
ได้ร่วมให้การสนับสนุนการประกวดครั้งนี้
โดยผู้ชนะเลิศได้แก่ น.ส.ณัฐกมล สวัสดี มิสแฟตไทยแลนด์
คนแรกของประเทศไทย ซึ่งสามารถตอบคำถามพิชิตใจคณะกรรมการ คว้ามงกุฎอันทรงเกียรติ "MISS FAT THAILAND 2017" ไปครอง
ณ เซ็นทรัล พระราม 9 ลานกิจกรรมชั้น 7
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818