วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลนวมินทร์9 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
เนื่องในโอกาสอายุครบ 9 ปี นำโดย ศาสตร์จารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานกรรมการบริหาร
และ นายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งได้ร่วมกันถวายภัตตาหาร สังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์
ด้วย ความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ของคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์
สำหรับโรงพยาบาลนวมินทร์9 ว่าเราจะพัฒนาคุณภาพทุกวันสู่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับนานาชาติ ในเขตกรุงเทพตะวันออก

 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818