วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 นำโดย นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
ร่วมลงนามข้อตกลงกับสมาคมเวชสารสนเทศไทย นำโดย นพ.ชุษณะ มะกรสาร นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย
ภายใต้หัวข้อ ‘ข้อตกลงร่วมพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล’ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818