วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
โรงพยาบาลนวมินทร์9 และนวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8 ให้การต้อนรับ คณะนิสิต จากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาดูงานสถานประกอบการรายวิชาการจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ
นำความรู้ที่ได้รับปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา
ณ โรงพยาบาลนวมินทร์9 และ นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818