มอบรางวัลแห่งความภักดีสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ที่มีอายุงานครบ 20 ปี และ 10 ปี
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818