วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ S-26 MOM GOLD จัดกิจกรรมเตรียมคลอดเพื่อเป้าหมาย "ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย"
โดยวิทยากร คุณปรางทิพย์ วิรุฬห์ตั้งตระกูล ให้ความรู้อาการและการเตรียมตัวคลอด ทางออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 
 
 

 

 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818