วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม "SMART MOM SMART BABY ครั้งที่ 1" ซึ่งได้รับเกียรติ์จากคุณวิมลมาลย์ ริ้วสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานครั้งนี้
โดยมี แพทย์หญิงสุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด เป็นวิทยากรให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ
- วัคซีนที่จำเป็นสำหรับลูกน้อย
- การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ทั้งนี้ยังมีการสาธิตการอาบน้ำให้ลูกน้อย รวมถึงการกระตุ้นน้ำนมเพื่อให้นมบุตร โดยมีคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 
 
 

 

 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818