"โรงพยาบาลนวมินทร์9 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ที่ทางสำนักงานเขตมีนบุรีและสภาวัฒนธรรมจัดขึ้น ณ วัดแสนสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวามคม 2559"
 

 

 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818