วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น จัดให้บริการตรวจวัดความดัน วินิจฉัยโดยแพทย์ เวชภัณฑ์ยา
และรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน "พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ณ บริเวณท้องสนามหลวง
 

 

 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818