วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลนวมินทร์9 ร่วมกับ Enfa A+ 
จัดกิจกรรม "สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์" สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อ.ปทิตตา จันทร์จิรดา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งรับของที่ระลึกต่าง ๆ งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 

 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818