วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินจากกรมการแพทย์ ดำเนินการตรวจประเมิน
สถานพยาบาล เพื่อออกใบรับรองแพทย์แก่คนประจำเรือ ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 

 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818