ข่าวบริการ
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 
 
     โรง พยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ให้บริการรับฝากครรภ์  ไม่มีค่าใช้จ่าย   สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม  ของทุกโรงพยาบาล  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร .  0-2518-1818  ต่อ 144 , 145
 

     โรง พยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก  สำหรับข้าราชการและผู้ถือบัตรประกันสังคม ของทุกโรงพยาบาล ให้บริการทุกวันจันทร์ , วันอังคาร เวลา 17.00-19.00 น.

 
     กรุณาโทรนัดล่วงหน้า โทร 0-2518-1818 ต่อ 278
     ให้บริการทุกวันเสาร์  เวลา 12.00-15.00 น.

     กรุณาโทรนัดล่วงหน้า โทร 082-330-6169

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818