ข่าวบริการ
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการรับฝากครรภ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม ของทุกโรงพยาบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0-2518-1818 ต่อ 230 , 238 แผนกสูตินรีเวชประกันสังคม

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม ของทุกโรงพยาบาล
ให้บริการทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 17.00-19.00 น.

กรุณาโทรนัดล่วงหน้า โทร 0-2518 -1818 ต่อ 277
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 -17.45 น.

   
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818