โปรแกรมการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
ด้วยการเจาะส่องผ่านกล้อง
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
 
 
 
 
 
คลอดเหมาจ่าย
- ประกันสังคม
- ทั่วไป
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818