ข้อมูลสำหรับลูกค้าประกัน
      ท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกัน สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในได้ที่โรงพยาบาลนวมินทร์ 9  โดยโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ท่าน

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Bangkok Life Assurance Public Company Limited
02-7778888 http://www.bla.co.th
 
..............................................................................................
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited
02-2858888 http://www.bki.co.th
 
..............................................................................................

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
Bangkok Health Insurance Company Limited
02-7697788  www.bhi.co.th

  ..............................................................................................
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)
Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited
02-6543150 http://www.krungthai-axa.co.th
 
..............................................................................................
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Krungthai Panich Insurance Public Company Limited
02-6241111 http://www.kpi.co.th
 
..............................................................................................
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KSK Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-6351555  http://www.kskinsurance.co.th
 
..............................................................................................
บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
QBE Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-2380999 http://www.qbe.co.th
 
..............................................................................................
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-6853828  http://www.generalithailand.com
 
..............................................................................................
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Generali Life Insurance (Thailand) Public Company Limited
 02-6853828   http://www.generalithailand.com
..............................................................................................
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Chao Phaya Insurance Public Company Limited 
 02-6486666   http://www.cpyins.com
..............................................................................................
 

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
Chubb Life Assurance Public Company Limited
02-6156868 http://www.acegroup.com
..............................................................................................

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited
02-5559100  https://www.samaggi.co.th
..............................................................................................

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
CIGNA Insurance Public Co.,Ltd.
02-2058396
http://www.cigna.co.th
..............................................................................................

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited 
02-1193000 http://www.sompo.co.th
..............................................................................................

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited 
02-6701400 http://www.tokiomarinelife.co.th
..............................................................................................
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เฉพาะบัตรที่มีโลโก้ TPA
Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited 
02-6868888 http://www.tokiomarine.co.th

..............................................................................................
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
Dhipaya Insurance Public Company Limited 
02-2480059
http://www.dhipaya.co.th
..............................................................................................
บริษัท ทิพยประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)
Dhipaya Life Insurance Public Company Limited
02-1185555
http://www.dhipayalife.co.th
..............................................................................................
 
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
The Deves Insurance Public Company Limited
02-6704444  http://www.deves.co.th

..............................................................................................
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Thai Samsung Life Insurance Public Cpmpany Limited
0-2762-7777 http://www.thaisamsunglife.co.th
..............................................................................................
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Thai Life  Insurance Public Company Limited
0-22470247 http://www.thailife.com

..............................................................................................
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
The Thai Insurance Public Company Limited 
02-2029200  http://www.thaiins.com

..............................................................................................
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
Thai Health Insurance Public Company Limited
02-202-9200
   http://www.thaihealth.co.th

..............................................................................................
บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Thai Cardif Life Assurance Public Company Limited
02-6458500 
www.tcla.co.th
..............................................................................................
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
Thai Paiboon Insurance Public Company Limited
02-2469635  http://www.thaipaiboon.com

..............................................................................................
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
SCB Assurance Public Company Limited 
02-6553000
http://www.scblife.co.th

..............................................................................................
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ThaiSri Insurance Public Company Limited
02-8787111 http://www.thaisri.com

..............................................................................................
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Ocean Life Insurance Public Company Limited 
02-2612300 http://www.ocean.co.th

..............................................................................................
บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Tune Insurance Public Company Limited
02-3058730 www.Tuneinsurance.com
..............................................................................................
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฉพาะบัตรที่มีโลโก้ TPA
Thanachart Insurance Public Company Limited
0-2308-9300 http://www.thanachartinsurance.co.th
..............................................................................................
 
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
The Navakij Insurance Public Company Limited 
02-6367900
http://www.navakij.co.th
..............................................................................................
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Union Insurance Public Company Limited 
02-2331998-9 http://www.bui.co.th

..............................................................................................
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
BUI Life Insurance Public Company Limited 
02-6347323-3 http://www.builife.com
..............................................................................................
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
Safety Insurance Public Company Limited 
02-2578000 http://www.safety.co.th

..............................................................................................
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Thaivivat Insurance Public Company Limited 
0-2695-0800 http://www.thaivivat.co.th

..............................................................................................
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Phutthatham Insurance Public Company Limited
02-5859009
http://www.phutthatham.com
..............................................................................................
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
02-3528000 http://prudential.co.th
..............................................................................................
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฉพาะบัตรที่มีโลโก้ HBC
Falcon Insurance Public Company Limited (0) 2352-4000
02-6368118 http://www.falconinsurance.co.th

..............................................................................................
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Phillip Life Assurance Public Company Limited 
02-6325800 www.philliplife.com
..............................................................................................
 
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd Thailand Branch 
02-6796165-8 http://www.ms-ins.co.th

..............................................................................................
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Mittare Insurance Public Company Limited
02-6407777 http://www.mittare.com

..............................................................................................
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Muang Thai Life Assurance Public Company Limited 
02-2761025 http://www.muangthai.co.th

..............................................................................................
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Muang Thai Insurance Public Company Limited. 
02-6654000 http://www.muangthaiinsurance.co.th

..............................................................................................
บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
Med-Sure Services Limited
02-4019160  http://www.lmgpacific.com
..............................................................................................
 
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-2467650   http://www.manulife.co.th
..............................................................................................
 

บริษัท แลมป์ประกันภัย จำกัด
LAMP Insurance Company Limited
02-6637808  http://www.lampinsurance.com
..............................................................................................

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
The Viriyah Insurance Public Company Limited 
02-2391557 http://www.viriyah.co.th

..............................................................................................
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เฉพาะบัตรที่มีโลโก้ TPA
The Ayudhya Insurance Public Company Limited 
02-2630335 http://www.ayud.co.th

..............................................................................................
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Siam City Insurance Public Company Limited
02-2029500 www.siamcityinsurance.com

..............................................................................................
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
Assets Insurance Public Company Limited
02-7925555 http://www.asset.co.th

..............................................................................................
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited 
02-3787000 http://www.smk.co.th

..............................................................................................
บริษัท เอไอเอ จำกัด
AIA Company Limited
กันกลุ่ม02-6348888 http://www.aia.co.th

..............................................................................................
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Allianz Ayudhya Assurance Public Company limited  
02-3057000 http://www.azay.co.th

..............................................................................................
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Allianz C.P. General Insurance Public Company limited
02-6389000 http://www.allianzcp.com

..............................................................................................
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Southeast Lift Insurance Public Company Limited 
02-6311331 http://www.southeastlife.com

..............................................................................................
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Southeast  Insurance Public Company Limited
02-6311311 http://www.seic.co.th

..............................................................................................
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
International SOS Service (Thailand) Limited
02-2567145 http://www.internationalsos.com

..............................................................................................
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
Indara Insurance Public Company Limited
02-2479261 http://www.indara.co.th
..............................................................................................
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
Asia Insurance 1950 Co.,Ltd 
02-2549977 http://www.asiainsurance.co.th

..............................................................................................
บริษัท แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Advance Life Assurance Public Company Limited
02-6483600  http://www.alife.co.th

..............................................................................................
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-7888888  http://www.msig-thai.com

..............................................................................................
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
MBK Life Assurance Public Company Limited
02-2525070  http://www.mbklife.co.th/

..............................................................................................
บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited 
02-6770000  www.aetna.co.th

..............................................................................................
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA Insurance Public Company Limited   
02-6797600 
http://www.axa.co.th
..............................................................................................
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
FWD Life Insurance Public Company Limited
02-2633900  www.fwd.co.th

..............................................................................................

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
FPG Insurance (Thailand) Public Company Limited 
02-2312640 www.fpgins.com
..............................................................................................

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด  (มหาชน)
LMG Insurance Public Company Limited
02-6616000    http://www.lmginsurance.co.th

..............................................................................................
 
บริษัท เอพริล แอสซิสแตนซ์  (ไทยแลนด์) จำกัด
APRIL Assistance  (Thailand) Co., Ltd.
02-6453733   http://www.aapartners.net

..............................................................................................
 
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-6491999 http://www.aig.com
..............................................................................................

บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
AGA Services (Thailand) Company Limited
02-3058555 http://www.allianz-assistance.co.th
..............................................................................................

 
     
     
 

-
บัตรประกัน
- บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
- บัตรประกันสังคม (กรณีมีประกันสังคมกับโรงพยาบาล)


   1. กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอก OPD
-
ยื่นบัตรประกัน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่แผนกเวชระเบียนทุกครั้ง
- บริษัทประกันที่มีสัญญาเครดิตกับโรงพยาบาล และการเข้ารับการตรวจรักษาอยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้นส่วนเกิน
   2. กรณีรักษาแบบผู้ป่วยใน IPD
-
ยื่นบัตรประกัน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  ที่แผนกรับผู้ป่วยในเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกวิธีใช้สิทธิในการเคลมประกัน
     2.1 กรณีที่เลือกใช้แฟกซ์เคลม
   
         - เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มให้ท่านเซ็น
             - เจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากที่ได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว
             - หากท่านสามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้  ในวันกลับบ้านแผนกการเงินจะนำเอกสารให้ท่านเซ็นรับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)
     2.2 กรณีที่ต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้
             - โรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมให้ ท่านสามารถนำไปยื่นให้บริษัทประกัน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายได้ทันที
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนกรับผู้ป่วยใน โทร 0-2518-1818 ต่อ 144,145
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818