โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818
Website : www.navamin.com / E-mail : navamin_mk@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/Navamin9hospital
Line@ : navamin9hospital
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818