ให้บริการด้านส่ง เสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ป่วยโรคกระดูก, โรคทางเดินหายใจ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ผู้ป่วยระบบประสาท, โรคศัลยศาสตร์, อุบัติเหตุ, ผู้ป่วยเด็ก, ผู้ป่วยบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง, กายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางกีฬา  บำบัดและฟื้นฟูด้วยวิธีการดัด ดึง การบริหารร่างกาย และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด

   
   
  สถานที่ทำการ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ชั้น 4
   
  นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร 0-2518-1818 ต่อ 450,451
   
  วันเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
  หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  แผนกตรวจสุขภาพ
  หน่วยอาชีวเวชศาสตร์
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  สูติ-นรีเวช
  กุมารเวช
  คลินิกสุขภาพเด็กดี
  คลินิกสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
  ศัลยกรรมเด็ก
  คลินิกโรคหัวใจ
  คลินิกอายุรกรรม
  หู คอ จมูก
  อายุรกรรมทั่วไป
  อายุรกรรมโรคไต (ไตเทียม)
  อายุรกรรมโรคเลือด
  โรคระบบทางเดินอาหาร
  อายุรกรรมสาขาโรคมะเร็ง
  ศัลยกรรมเต้านม
  ศัลยกรรมทั่วไป
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  ศัลยกรรมระบบประสาท
  ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยกรรมทรวงอก
  ศูนย์ทันตกรรม
  ศุนย์จักษุ
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818