คลีนิกอายุรกรรม
       บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปด้วยทีมอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ทำให้ผลการตรวจวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

การบริการ

 1. โรคติดเชื้อ
 2. โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 3. โรคไต
 4. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 5. โรคทางระบบทางเดินหายใจและปอด
 6. โรคเลือด
 7. โรคมะเร็ง
 8. โรคสมองและระบบประสาท
 9. โรคทางเดินอาหารและตับ
 10. โรคข้อและระบบภูมิต้านทาน
 11. โรคข้อและกระดูก

เวลาทำการ
08.30 – 20.00 น. ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-518-1818 ต่อ  159
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818