คลีนิกโรคหัวใจ
       ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ ทุกชนิด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีแพทย์เฉพาะทาง ที่จะแปรผลการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะให้บริการท่าน ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งบริการตรวจและรักษาอาการเหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก โดยเฉพาะคนวัยกลางคนขึ้นไป ( อายุตั้งแต่ 40 ปี ) โรคของหัวใจทั่วไป เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ฯลฯ ความดันโลหิตผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น

เครื่องคอมพิวเตอร์หัวใจ
       ดูความผิดปกติของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( Echo Cardiogram ) เป็นการใช้คลื่นเสียงในการตรวจวัดขนาดของหัวใจ ความหนาและการทำงานของผนังกล้ามเนื้อหัวใจ สภาพลิ้นหัวใจ การไหลเวียนของเลือดในห้องหัวใจต่าง ๆ บอกสภาพของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจว่าผิดปกติหรือไม่ การตรวจวิธีนี้ไม่มีอันตรายและไม่มีความเจ็บปวด

เครื่องคอมพิวเตอร์ดูคลื่นหัวใจในขณะออกกำลังกาย
(Exercise Stress Test) เป็นการตรวจดูประสิทธิภาพของหัวใจ และประเมินผลสภาพเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจว่ามีการตีบตันหรือไม่ โดยให้ผู้รับการตรวจเดิน หรือวิ่งบนสายพานเลื่อน มีคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องและบันทึกคลื่นหัวใจ อัตราการบีบของหัวใจ และวัดความดันโลหิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-518-1818 ต่อ  165
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818