คลีนิกสุขภาพเด็กดี
        เพราะลูกน้อยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อ คุณแม่ โรงพยาบาลจึงมีคลินิกสุขภาพเด็กดี เพื่อดูแลลูกน้อยให้สมบูรณ์แข็งแรง เฉลียวฉลาด  มีพัฒนาการที่ดีสมวัย     โดยให้บริการฉีดวัคซีนเด็กตามเกณฑ์อายุ คัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์อายุ รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่อง พัฒนาการเด็กและโภชนาการเด็กตามเกณฑ์อายุ

สิ่งที่เราจะมอบให้แด่ท่าน
 ผู้รับบริการทุกท่านที่มารับบริการจากเราจะได้รับทุกครั้งที่มารับบริการ

   1. ประเมินสภาพ คัดกรองเด็กที่มารับวัคซีน
   2. ประเมินพัฒนาการเด็กและโภชนาการเด็ก
   3. ให้บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์  
   4. พบแพทย์เพื่อดูพัฒนาการและโภชนาการเด็ก
   5. ให้คำปรึกษาแก่มารดาและญาติ
   6. นัดหมายการมารับบริการครั้งต่อไป
   7. วัคซีนเหมาจ่ายราคาพิเศษ

เวลาทำการ
08.30 – 20.00 น. ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-518-1818 ต่อ  250
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818