รักษาโรคตาทั่วไป
  ผ่าตัดต้อเนื้อ ต้อกระจก
  ตรวจหาค่าสายตาประกอบแว่น คอนแทคเลนส์
  ตรวจจอประสาทตาสำหรับผู้เป็นเบาหวาน
          วัดสายตาในเด็กโดยจักษุแพทย์
     
    ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2518-1818  ต่อ 101
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818