• ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดไหล่
  • บาดเจ็บ กระดูกหัก ข้อเคลื่อน
  • บาดเจ็บทางกีฬา เอ็นฉีก ผ่าตัดส้องกล้อง
  • กระดูกบาง กระดูกเสื่อม
       (หมอนรองกระดูกสันหลัง กดทับเส้นประสาท แบบไม่ผ่าตัด)
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818