โรคระบบทางเดินอาหาร

      คลีนิกโรคระบบทางเดินอาหาร บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับและทีมงานที่มีคุณภาพ ให้การตรวจวินิจฉัย ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร การรักษาด้วยการผ่าตัด ใช้เทคนิคที่ทันสมัยผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) ครอบคลุมถึงการดูแล และฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหาร และฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบเอและบีในผู้ที่ยังไม่มีภูมิป้องกัน และผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคตับในครอบครัว มีอาชีพใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต ฯลฯ เป็นต้น

การบริการตรวจ

 • โรคทางเดินอาหาร ซึ่งโรคทางเดินอาหารสามารถรักษาด้วยการผ่าตัด-ส่องกล้อง กลืนแคปซูล
 • โรคตับ
 • โรคทางเดินน้ำดี
 • โรคตับอ่อน
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
 • มะเร็งของทางเดินอาหาร ซึ่งรักษาด้วยการผ่าตัดและให้ยา
 • โรคทางเดินอาหารในเด็ก
 • ตรวจลำไส้ใหญ่โดยส่องกล้อง
 • ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจการบีบตัวของทางเดินอาหาร
 • ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
 • ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่)
 • หูรูดของปลายท่อน้ำดี
 • ตรวจท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน
 • หัตถการสำหรับถ่ายเทน้ำดี ดูดเนื้อเยื่อและตัดชิ้นเนื้อโดยใช้
 • เครื่องเอกซเรย์
 • เครื่องอัลตราซาวน์
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็ก
 • ตรวจลำไส้เล็กโดยการกลืนกล้องแค็ปซูล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-518-1818 ต่อ  165
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818