คลีนิกเฉพาะทาง – ศัลยกรรมเด็ก
     ให้คำแนะนำ ปรึกษา วินิจฉัย และรักษาปัญหาทางด้านศัลยกรรมสำหรับเด็กโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง อายุ 15 ปี ปัญหาความผิดปกติทางด้านโครงสร้างแต่กำเนิด   ปัญหาทางด้านระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ปัญหาในช่องอก ความผิดปกติทางกายภาพของศีรษะและคอ อาทิ ก้อนที่คอ รวมทั้งปัญหาทางด้านศัลยกรรมฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดในวัยเด็ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-518-1818 ต่อ  121
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818