ให้บริการตรวจเด็กที่มีปัญหาพัมนาการล่าช้า  พูดช้า ออติสติก   ดาวน์ซินโดร์มมีปัญหาในการเรียนและปัญหาพฤติกรรม
  ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2518-1818  ต่อ 250
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818