อายุรกรรมโรคเลือด

ให้บริการคำปรึกษา และรักษาโรคเกี่ยวกับระบบโลหิตวิทยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-518-1818 ต่อ  165

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818