ศัลยกรรมระบบประสาท
       ให้บริการวินิจฉัยรักษาปัญหาทางด้านระบบประสาท โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท ตลอดจนทีมแพทย์และทีมงานเจ้าหน้าที่พยาบาลทีมีคุณภาพ ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาท ทั้งภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และปัญหาเรื้อรัง ให้การวินิจฉัยโรคได้แม่นยำด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้การรักษาโดยการผ่าตัดแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยการผ่าตัด โดยศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดระบบประสาทโดยเฉพาะ และเพิ่มความมั่นใจ ความวางใจมากขึ้นด้วยแผนกผู้ป่วยหนักวิกฤตที่ทันสมัย และระบบส่งต่อที่เข้มแข็งที่พร้อมร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-518-1818 ต่อ  121
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818