ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
       ให้บริการตรวจและรักษาโรค เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ โรคของกระเพาะปัสสาวะทุกชนิด ในทุกเพศ ทุกวัย บริการทำหมันชาย   แก้หมันชาย    โดยจะครอบคลุมปัญหาของอวัยวะตามที่กล่าวแล้วดังต่อไปนี้

1. ความผิดปกติแต่กำเนิด
2. การอักเสบและติดเชื้อ
3. นิ่ว
4. ถุงน้ำ, เนื้องอกธรรมดา และเนื้องอกชนิดร้ายแรง (มะเร็ง)
5. ภยันตรายต่าง ๆ
6. การทำงานผิดปกติของอวัยวะในระบบที่สำคัญ ได้แก่ ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (ชาย) และการควบคุมการถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติไปจากธรรมชาติ

       การตรวจวินิจฉัยโรคในระบบนี้ อาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, เอ็กซเรย์, อัลตราซาวด์, SCAN, เครื่องมือทางด้านระบบประสาท และกล้องส่องตรวจต่าง ๆ  รวมทั้งการตรวจเนื้อทางพยาธิ เพื่อให้การวินิจฉัยแน่นอนก่อนให้การรักษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-518-1818 ต่อ  165
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818