1.
ศูนย์นอนกรน ( Polysomnogram ) เพื่อตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ทดสอบภาวะนอนกรน ราคา 8,000 บาท
2.
ศูนย์ผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง ในผู้ป่วยไซนัสอักเสบเรื้อรัง และ ริดสีดวงจมูก
3.
ศูนย์ตรวจการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟัง
ผป. ประกันสังคม เบิกเครื่องช่วยฟังได้ ข้างละ 13,500 บาท
ตรวจระดับการได้ยิน และภาวะประสาทหูเสื่อม
ตรวจหาสาเหตุภาวะการได้ยินที่ผิดปกติ หูอื้อ เสียงดังในหู หูตึง
4.
ศูนย์ภูมิแพ้  มีทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้
ทดสอบ Skin Test   990 บาท / 13 จุด
ทดสอบ Rash Test ( โดยการเจาะเลือด ส่ง Lab )  ทดสอบได้ถึง36 สาร ก่อภูมิแพ้ / 4,000 บาท
   
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818