คลีนิคอายุรกรรมทั่วไป
       ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง  โรคปัจจุบันต่างๆ   นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ โรค และอาการต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

เวลาทำการ
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-518-1818 ต่อ  159,102
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818