อายุรกรรมสาขาโรคมะเร็ง
ให้บริการตรวจ ค้นหา ภาวะการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ รวมทั้งการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่างๆ เพื่อดำเนินการรักษา และการส่งต่อรักษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-518-1818 ต่อ  165
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818