รพ.นวมินทร์ 9 ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีทีมอายุรแพทย์โรคไต พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม และ พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรไตเทียม 4 เดือน จากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ฟอกเลือดด้วยไตเทียมไม่ต่ำกว่า 5 ปี เป็นผู้ดูแล
        ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.โดยมีเครื่องไตเทียมจำนวน 5 เครื่อง และได้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการ, กทม และโครงการเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กับ สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน ให้บริการฟอกเลือดได้ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

 

     ค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

รายการ
ราคา
  ค่าฟอกเลือดผู้ป่วยใหม่ครั้งแรก
2,000  บาท
  ค่าฟอกเลือดต่อเนื่อง
2,800  บาท
  ICU   [ Single dose ]
3,500  บาท
  ICU
3,000  บาท
  Emergency
4,000  บาท
  Emergency  [ Single dose ]
4,500  บาท
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818