ให้บริการด้านส่ง เสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ป่วยโรคกระดูก, โรคทางเดินหายใจ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ผู้ป่วยระบบประสาท, โรคศัลยศาสตร์, อุบัติเหตุ, ผู้ป่วยเด็ก, ผู้ป่วยบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง, กายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางกีฬา  บำบัดและฟื้นฟูด้วยวิธีการดัด ดึง การบริหารร่างกาย และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด

   
   
  สถานที่ทำการ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ชั้น 4
   
  นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร 0-2518-1818 ต่อ 450,451
   
  วันเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818